fbpx

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]

Veiledningstilbud – «Datahjelp for nettskremte»

Nordre Land folkebibliotek Storgata 28,Dokka,Innlandet

  Dette er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse. Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på […]