Framtidas frivillige i Søndre Land

Frivilligheten i Søndre Land er i endring, og vi trenger dine tanker og synspunkter!

Frivilligheten er i endring. De store landsdekkende sosiale og humanitære organisasjonene er i kraftig nedgang, mens organisasjoner innen kultur, idrett, natur og miljø har hatt stor vekst. Den siste tiden ser vi også en kraftig økning av mer egenorganisert og flyktig frivillighet med deltakelse i ulike ad hoc-aksjoner. Sosiale entreprenører kommer mer og mer inn mellom frivilligheten og næringslivet

Slik er det også i Søndre Land. Frivilligheten er stor og verdifull, og den er i endring. Dette har ført til at det nå er satt ned ei arbeidsgruppe bestående av ulike representanter fra frivilligheten og kommunens tjenesteområder som skal jobbe frem en såkalt frivilligmelding med arbeidstittel «Framtidas frivillighet i Søndre Land».

Frivilligmeldinga er planlagt ferdig og vedtatt politisk innen utgangen av 2020. Nå trenger arbeidsgruppa dine synspunkter på framtidas frivillighet i Søndre Land. Vi ber om at du fyller ut skjemaet under med noen ord om hva du mener.

Arbeidsgruppa planlegger også en større medvikningsprosess utover høsten, hvor vi ønsker ulike innspill på hvordan framtidas frivillighet i Søndre Land bør være.

Gi oss dine innspill her:

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av:

  • Lars Bjørnsveen – Idretten v/ SLIL Ski
  • Erik Hagaseth Haug – Sang og musikk v/Hov musikkorps
  • Jomar Rønning Volle – grendelag og velforeninger v/Hele vestsida
  • Marit Hultmann – Søndre Land Frivilligsentral
  • Magnus Nyheim – Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter
  • Ingeborg E. Andresen – Søndre Land kommune v/Mestring og velferd
  • Arne Olav Walbye – Søndre Land kommune v/Skole (SLUS)
  • Roger Vestrum – Søndre Land kommune v/kulturkontoret (Sekretariat).