Personvernerklæring for Søndre Land kommune (juridisk eier av siden)

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan kommunen samler inn og behandler dine personopplysninger, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. 

Behandlingsansvar 

Søndre Land kommune v/rådmannen er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene kommunen er ansvarlig for. 

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på epost@sondre-land.kommune.no. 

Kontakt vårt personvernombud 

Kommunen har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan kommunen behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor kommunen. Personvernombudet har taushetsplikt. 

Sandra Hannestad 

+47 482 04 578 

sandra.hannestad@gjovik.kommune.no 

Vi behandler dine personopplysninger 

De fleste tjenester som kommunen leverer er lovpålagte oppgaver som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å utøve offentlig myndighet eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. I noen tilfeller inngår kommunen en avtale med deg som innbygger, hvor vi har behov for å behandle dine opplysninger for å kunne oppfylle avtalen. I tilfeller kommunen ønsker å behandle informasjon om deg uten at vi har hjemmel i lov, ber vi om ditt samtykke. Ditt samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.  

Hvilke opplysninger vi behandler om deg avhenger av hvilke tjenester du benytter deg av. Dette kan for eksempel være når du besøker våre nettsider, fyller ut et skjema eller sender oss en henvendelse eller klage. Noen opplysninger henter vi direkte fra deg, noen fra offentlige registre som Folkeregisteret, NAV eller Kontaktregisteret. Dersom vi henter opplysninger fra andre, gjøres dette med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift. 

Vi sikrer dine personopplysninger 

Kommunen har plikt til å behandle dine personopplysninger på en sikker måte. Dette gjør vi gjennom blant annet tilgangsstyring, kryptering og opplæring av ansatte. Når eksterne leverandører behandler dine opplysninger, inngår vi en databehandleravtale. Denne avtalen regulerer behandlingen av personopplysninger, samt krav til sikkerhet. Kommunen har som mål at personopplysninger kun behandles og lagres innenfor EU/EØS. Det skal foreligge et gyldig overføringsgrunnlag i tilfelle personopplysninger blir overført ut av EU/EØS. 

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig 

Kommunen lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Vi lagrer også personopplysninger som er en lovpålagt plikt. Et eksempel på en lovpålagt plikt er arkivloven § 6, noe som betyr at saksdokumenter lagres i et arkiv på ubestemt tid. Behandler vi dine opplysninger med grunnlag i ditt samtykke, sletter vi dine opplysninger hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller når formålet er oppnådd. 

Dine rettigheter 

Noen ganger er det lovpålagt å gi dine personopplysninger til kommunen, i andre tilfeller er det frivillig å gi kommunen personopplysninger.  

Innsyn i egne opplysninger 

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn 

Korrigering av personopplysninger 

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger 

Sletting av personopplysninger 

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting 

Begrensning av behandling av personopplysninger 

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning 

Protestere mot en behandling av personopplysninger 

Du kan protestere på at kommunen behandler opplysninger om deg. Retten din gjelder ikke i de tilfeller kommunen behandler personopplysninger om deg for å utføre en avtale du har med oss, eller dersom kommunen er pålagt gjennom lov å behandle opplysningene. 
Les mer om retten til å protestere 

Dataportabilitet 

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Vi håper at du gir beskjed dersom vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Vårt personvernombud kan kontaktes for råd og veiledning.  

Du kan klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.