Skoler og barnehager

Søndre Land har to barneskoler og en ungdomsskole, i tillegg til en privat Montessoriskole i Landåsbygda. I Nordre Land har vi to barne- og ungdomsskoler, en på Dokka og en i Torpa.

Odnes skole, Søndre Land

Odnes og Fryal skole

Odnes skole er en natur- og kulturskole med omkring 115 elever i 1-7 klasse. Skolen ligger i tettstedet Odnes og er en aktiv del av nærmiljøet og tettstedet/bygda.

Fryal skole er den største barneskolen i kommunen, med ca. 235 elever. Skolen er bygd sammen med Søndre Land ungdomsskole, med nærhet til Randsfjorden.

Les mer om Odnes

Les mer om Fryal

Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land Ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i Søndre Land. Skolen har omkring 187 elever med tre paralleller på hvert trinn. Skolen disponerer idrettshall og svømmehall i undervisningen og har flotte uteområder nær Randsfjorden.
Skolen har siden 2002 markert seg som en Fysakskole med daglig fysisk aktivitet.

Les mer om Søndre Land Ungdomsskole

Søndre Land ungdomsskole, Søndre Land

Dokka barne- og ungdomsskole

Dokka barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole som ligger ligger sentralt på Dokka, med barnehage og videregående skole vegg i vegg. Skolen rommer svømmehall og har stort uteområde, med blant annet volleyballbane og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.

Les mer om Dokka barne- og ungdomsskole

Torpa barne- og ungdomsskole

Torpa barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole som ligger idyllisk til, med nærhet til skog og fjell. Mariringen barnehage er nærmeste nabo. Skolen benytter hyppig uteområdet, med blant annet lavvo, fotballbane og god plass til lek. I 2022 fikk skolen nye flotte lokaler med flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.

Les mer om Torpa barne- og ungdomsskole

Land Montessoriskole

Land Montessoriskole ble startet høsten 2009 med 22 elever og 5 ansatte. Skolen har i dag 29 elever og 12 ansatte. Skolen er samlokalisert med Land Montessoribarnehage, som ble startet høsten.

Les mer om Land Montessoriskole

7 barnehager

I Søndre Land kommune er det fem kommunale og to private barnehager. Til sammen har de plass til rundt 220 barn.

Kommunale barnehager
Grettegutua barnehage
Hov barnehage
Svingen barnehage
Trevatn barnehage
Private barnehager
Land Montessoribarnehage
Lek i barnehage, Søndre Land

4 barnehager

I Nordre Land kommune er det fra høsten 2023 fire kommunale barnehager. Til sammen har de plass til rundt 250 barn.

Kommunale barnehager
Furulund barnehage
Mariringen barnehage
Tonlia barnehage
Øygarsjordet barnehage

Les mer om barnehagene i Nordre Land