Skoler og barnehager

Søndre Land har to barneskoler og en ungdomsskole, i tillegg til en privat Montessoriskole i Landåsbygda.

Odnes skole, Søndre Land

Odnes og Fryal skole

Odnes skole er en natur- og kulturskole med omkring 115 elever i 1-7 klasse. Skolen ligger i tettstedet Odnes og er en aktiv del av nærmiljøet og tettstedet/bygda.

Fryal skole er den største barneskolen i kommunen, med ca. 235 elever. Skolen er bygd sammen med Søndre Land ungdomsskole, med nærhet til Randsfjorden.

Les mer om Odnes

Les mer om Fryal

Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land Ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i Søndre Land. Skolen har omkring 187 elever med tre paralleller på hvert trinn. Skolen disponerer idrettshall og svømmehall i undervisningen og har flotte uteområder nær Randsfjorden.
Skolen har siden 2002 markert seg som en Fysakskole med daglig fysisk aktivitet.

Les mer om Søndre Land Ungdomsskole

Søndre Land ungdomsskole, Søndre Land

Land Montessoriskole

Land Montessoriskole ble startet høsten 2009 med 22 elever og 5 ansatte. Skolen har i dag 29 elever og 12 ansatte. Skolen er samlokalisert med Land Montessoribarnehage, som ble startet høsten.

Les mer om Land Montessoriskole

7 barnehager

I Søndre Land kommune er det fire kommunale og en privat barnehage. Til sammen har de plass til rundt 220 barn.

Kommunale barnehager
Grettegutua barnehage
Hov barnehage
Svingen barnehage
Trevatn barnehage
Private barnehager
Land Montessoribarnehage
Lek i barnehage, Søndre Land