Norges beste på Fysak

I over 20 år har Søndre Land kommune satset på fysak, dvs. en halvtimes aktivitet hver eneste skoledag uansett vær og føreforhold! I en mannsalder har fysaken blitt hedret ulike måter, ikke minst gjennom aktivitetsprisen i 2008.
Over lang tid har Søndre Land ungdomsskole utviklet øvelser og har gjort seg med erfaringer på hvorfor fysisk aktivitet er til elevens beste. Og det fantastiske er at øvelsene ligger på denne sida!!
Søndre Land ungdomsskole gjennomførte i januar 2024 en undersøkelse der et overveldende flertall blant elevene mente at skolen dag ble bedre med fysak. Elevene får frisk luft, får rensket hodet, får pulsøkning og ikke minst sosialt samspill med andre elever og ansatte.

Fysaksaker

Søndre Land UngdomsskoleElin Dunker
Fysisk aktivitet i skolen (FYSAK), Søndre Land

FYSAK – Fysisk aktivitet i skolen

 • 30 minutter daglig fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøving
 • Det tas fem minutter fra alle timer hver dag
 • 14 dagers planer på klassenivå – aktiviteten gjennomføres klassevis og uansett vær
 • Egen koordinator med nedsatt lesetid
 • Ansvarlig lærer for timen organiserer aktiviteten
 • Enkle aktiviteter uten behov for å skifte
 • Aktivitetene i forkant av matpause

Fysak gir gode resultater

I tillegg til bedre utholdenhet og fysiske egenskaper har Fysak ført til:

 • økt trivsel blant elever og ansatte
 • bedre konsentrasjon gjennom hele skoledagen
 • økt matlyst hos elevene
 • bedre læringsmiljø og sosialt samspill
 • mindre konflikter og bedre kommunikasjon mellom lærere og elever
Fysisk aktivitet i skolen (FYSAK), Søndre Land
Fysisk aktivitet i skolen (FYSAK), Søndre Land

Rollemodeller for hele Norge

Søndre Land ungdomsskole fikk våren 2017 en million kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å videreføre prosjektet Aktiv Sinn – Aktiv Kropp. Helt konkret betød det å lage en ressursbank for alle ungdomsskoler i landet, med FYSAK-aktiviteter, bilder og instruksjonsfilmer. Gjennom 2017 og 2018 har det blitt laget en serie aktivitetsbeskrivelser og filmer med elever fra Søndre Land i hovedrollen. Dette er nå samlet i en Fysak-base tilgjengelig for skoler i hele landet

Fysak passer perfekt inn i den nye læreplanen

«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen.»

Det er liten tvil om at Fysaken ved Søndre Land ungdomsskole passer som hånd i en hanske med tanke på overordnet del i den nye læreplanen LK20. Det tenkes da på turene som gjennomføres og de ulike aktiviteter i Fysaken som setter i gang samspill, utvikling og utfordringer på ulike nivåer. Søndre Land kommune satser tungt på forbedret folkehelse. Fysaken er et av skolens viktige bidrag.