Fysak aktivitetsbibliotek

Biblioteket er en oversikt og forslag over mulige aktiviteter. Det er åpent og kan benyttes av alle.

Aktivitetsbiblioteket

Her finner du filmer og aktivitetskort for de ulike Fysak-aktivitetene. Filmene kan spilles av direkte på siden ved å trykke på filmen. Aktivitetskortene vil vises, eller bli lastet ned, og kan skrives ut.

Ønskes det å trykke opp kort hos et trykkeri, tar du kontakt med kommunens Bolystredaksjon for å få trykkeklare PDF’er.

Dersom du ikke ønsker å bruke databasen, men bare se alle filmene på Vimeo, så klikker du på denne teksten: Se filmene på Vimeo.