Frivilligåret 2022

Framtidas frivillighet i Søndre Land

Lokalsamfunnet i Søndre Land oppstår ikke av seg selv. Vi er avhengige av fungerende fellesskaper og felles verdier. Frivilligheten utgjør en stor og sterk faktor i lokalsamfunnet. Frivilligheten har en grunnleggende demokratisk plattform og gir oss muligheten til å fritt bidra inn i fellesskapet med våre interesser, ressurser og kunnskaper, og samtidig kunne ta imot hjelp og bistand tilbake. Vi opplever mestring og glede ved å skape og utvikle i et verdibasert felleskap.

Frivillighet lever av lyst, og dør av tvang!

Søndre Land-samfunnet er gjennomsyret av frivillighet. Vi har levende bygder med velforeninger, sosiale møteplasser, forsamlingslokaler og nærmiljøanlegg. Vi har idrettslag som hver dag gjennom hele året organiserer og tilrettelegger slik at barn, ungdom og voksne kan ha ei meningsfull og aktiv fritid sammen med sine jevnaldrende og likesinnede. Vi har friluftsorganisasjoner og interesseforeninger med stor spennvidde. Og ikke minst har vi all den uorganiserte frivilligheten som oppstår mellom mennesker for å bidra til et bedre lokalsamfunn. Det å tilby seg å være sjåfør til butikken, bære ved, måke snø, samkjøre til aktiviteter m.m.

Pandemien har de siste to årene satt en brems for denne frivilligheten. En ufrivillig brems. Vi har blitt nektet å være sammen. Vi ser nå at dette har resultert i en nedgang den organiserte frivilligheten.  Samtidig har vi sett at også til tross for nedstengning av samfunnet så har noen deler av frivilligheten stått frem og bidratt. Søndre Land husflidslag har sydd smittefrakker til helsetjenesten, Frivilligsentralen og Røde kors har utført et formidabelt arbeid med koordinering av massevaksinering på rådhuset.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!

Videokavalkade: Ordføreren om… frivillighet

Nedenfor finner du flere videosnutter av vår ordfører Anne Hagenbord som reiser rundt og setter fokuset på frivilligheten i kommunen. Utover året vil det tilkomme flere og flere videosnutter. Bla deg sidelengs for flere videoer.

Frivilligmeldinga for Søndre Land

Søndre Land kommune vedtok for første gang ei frivilligmelding høsten 2021. Gjennom flere innspillsrunder fikk frivilligheten og kommunen muligheten til å spille inn hva de tenker om framtidas frivillighet i Søndre Land. Nedenfor finner du ulike temaer som ble belyst.

Innspill om «Frivillighet, inkludering og utenforskap»

Innspill om «Frivillighet og kommunale tjenester»

Innspill om «Frivilligsentralens rolle mot øvrige lag og foreninger»

Innspill om «Koordinerende ressurser for frivilligheten»

Innspill om «Små foreninger, mange verv og store anlegg»

Innspill om «Felles digital portal»

Ønsker du å lese hele frivilligmeldinga?

Frivilligmeldinga i sin helhet finner du her