Felles digital portal for lag og foreninger

Det er per i dag ingen felles digital portal for kommunens lag og foreninger. De aller fleste lag og foreninger har egne nettsider og/eller facebooksider som brukes i varierende grad til informasjon og kommunikasjon til medlemmer og interessenter.

Det finnes en oversikt over mange lag og foreninger på kommunens nettsider, men kan virke noe lite kjent og tilgjengelig. Bolyst.land har en oversiktsside hvor næringslivet i Søndre Land er fremstilt, med lenker til hjemmeside og kontaktinfo.

I svarene fra spørreskjemaet i frivilligmeldinga kom det frem hvor de ca 80 personene som gav svar ønsket at en slik oversikt skal finnes. Her var det kommunens nettside, bolyst sine sider og en eventuell egen digital frivilligportal som scoret høyest. Det må også understrekes at det her kan være stor forskjell på behovene basert på alder. Selv om de eldre blir mer og mer digitale, så bruker de andre plattformer enn de unge. Det er fortsatt en del av innbyggerne som ikke bruker/kan bruke nettet som informasjonskanal.