Leie av grendehus

I Søndre Land kommune er det et godt utvalg av private velhus, grendehus, klubbhus og forsamlingshus til leie. Utleie styres av de ulike eierne.
I Nordre Land kommune kan du finne grendehus og lokaler til leie under Grendehus og lokaler til leie

Bergslia, Søndre Land

Hov

Lokalet Bergslia

Det er ikke lett å finne ut når huset ble bygget, da det nok er en stund siden. Sånn på 1800- tallet en gang. Det var nok et lite bolighus da det ble bygd, for kafferommet og kjøkkenet er i tømmer. Det er bygd på flere ganger etter det, men vi har dessverre ikke informasjon om alle detaljene. I dag brukes det som et samlingspunkt for bygdas innbyggere. Det brukes opptil 12 ganger i året. Av og til mer.

Gbrnr.: 43/55
Adr.: Skjølaasvegen 255, 2860 Hov
Eier: Bergslia Vel

Kontaktinfo:Tone Sveumshagen, mobil: 911 89 252,
epost: tonsveums@gmail.com

Lidarheim, Søndre Land

Vestsida

Lokalet Lidarheim

Huset ble bygd på 1930-tallet, og det var da et losjelokale, I.O.G.T. – en avholdslosje for kretsen. Distriktslosjen på Gjøvik tok over lokalet da det ikke lenger ble drevet losje her. Bygget stod ubrukt i en del år, men rundt 1970 tok bygdefolket initiativ til å kjøpe det.De dannet en “Huskomite”, som senere gikk over til å hete Ligarda Vel. Den første leder i Ligarda Vel var Andreas Pettersen.
Den første utvidelsen var p.g.a. barnehagedrift i 1970-80. Da ble det ordnet med vann, kloakk, garderobe, toaletter, nytt kjøkken, utvidelse av veslesalen og rom for barnehagens utstyr. Neste var skifte av gulv og
utvidelse av storsalen. Dette ble finansiert av et tilskudd barnehagen fikk på kr 20 000, samt basar og dugnadsarbeid. I den først tida var barne-
hagen drevet privat ved at mødre byttet på å være der, senere ble det kommunal drift.
Fra lokalet var ferdig restaurert har det blitt brukt som et vanlig grendehus.
Her har lag og foreninger hatt forskjellige tilstelninger og bygdefolket har leid det til selskaper o.l.

Gbrnr.: 95/17
Adr.: Vestsidevegen 1138, 2860 Hov
Eier: Ligarda Vel

Kontaktinfo: Jan Erik Sørengen tlf 909 99 826

Nettside: Hele-vestsida.no

Vestvang, Søndre Land

Vestsida

Vestvang Forsamlingslokale

Vestvang ble bygd i 1950 som forsamlingslokale. Tomta ble gitt av grunneier Rolf Skoglund og bygdefolket bygde sjøl. Samtidig ble Foreningen Samhold startet. Skogeierne ble spurt om å bidra med tømmer, så dette var et spleiselag blant innbyggerne i Gamle Fluberg kommune på Vestsida.
Vestvang brukes kun til utleie, og det står ei skaterampe i tre på gårdplassen som kan brukes når det arrangeres klubbkvelder for ungdom.

Gbrnr.: 5/6
Adr.: Vestsidevegen 198, 2680 Hov
Eier: Foreningen Samhold AL

Kontaktinfo: Hele-vestsida.no

Lausgarda

Lokalet Johs. Minde

Det offisielle navnet på grendehuset i Lausgarda er Johannes Minde. Lokalet ble bygd i 1928-29, etter at tomt ble utskilt fra Søndre Narum. Tomt og tømmer til byggingen ble gitt av Johannes G. Engelien. Lokalet ble opprinnelig bygd som møtelokale for Lausgarda Ungdomslag som ble stiftet i 1910.
Lokalet ligger fint til «midt i Lausgarda», med god utsikt over Randsfjorden.
Rundt 1965 ble det påbygd kjøkken, som for øvrig ble totalrenovert i 2012 av Lausgarda Grendelag, som nå har ansvaret for lokalet. Lokalet hadde i mange år «utedass», men rundt 2000 ble det påbygd toalett i tilknytning til lokalet. Opp gjennom årene har det vært stor aktivitet i tilknytning til lokalet, og det har  etablert seg tradisjonelle arrangementer. Eksempelvis arrangeres det juleball 4. dag jul hvert år. Her var det lenge en tradisjon med at det ble gått polonese, som så gikk over i wiener-waltz.

Gbrnr. 39/19
Adr.: Lausgardsvegen 402, 2860 Hov
Eier: Lausgarda Grendelag

Kontaktinfo: Heidi Lysen, tlf: 938 32 940

Fluberg, Søndre Land

Fluberg

Fluberg Forsamlingslokale

Fluberg forsamlingslokale som det står i dag er forholdsvis nytt, da det gamle lokalet brant ned julaften 1978. Det gamle forsamlingshuset ble
bygd rundt 1950, bl.a. av midler samlet inn av foreningen “Grågåsa” som ønsket å opprette en badstue. Huset ble bygd hovedsaklig av tømmer gitt av lokale bønder, og var i utgangspunktet et “Bøndenes hus”. Det ble opprettet et andelslag, andeler ble utdelt etter levert tømmer og dugnadstimer. Julaften 1978 ble det fyrt opp i den gamle vedovnen.
Brannkorpset var på utrykning på pipebrann i Landåsbygda, så de kom alt for sent til stedet. På spørsmål etter hvem som hadde tent i ovnen, kunne brannsjefen selv etter sigende opplyse;
“ Det var nok je dæ, kara!”
 Men huset var godt assurert, og utbetalingen fra forsikrings-selskapet dekket både nedbetaling av det gamle lånet, bygging av nytt lokale og gav dessuten “penger på bok”. Det nye lokalet sto ferdig 1981. Storsalen, lillesalen og foajeen gjennomgikk en stor rehabilitering i 2012/2013, Kjøkkenet ble totalrenovert i 2016. Lokalet fremstår nå som et velegnet lokale til større selskaper og festligheter.

Gbrnr.: 13/41
Adr.: Flubergveien 1039, 2862 Fluberg 
Eier: Fluberg vel

Kontaktinfo: Fluberg Vel og Facebook: Fluberg Vel

Varmestua, Søndre Land

Odnes

«Varmestua» Odnes

Odnes Vel’s lokale har tilnavnet ”Varmestua” og har beliggenhet i gamle Odnes skisenter Huset ble bygd i 1985 og stod ferdig til åpningen av skisenteret i 1986. Etter at Odnes skisenter ble lagt ned fikk Odnes Vel
tilbud om å overta huset vederlagsfritt av Oppland skikrets. Lokalet blir brukt til møter, bursdager, konfirmasjoner osv. Det er plass til ca 50 stk nede i 1. etg og 15 stk i 2. etg. Lokalene er utstyrt med nye stoler, bord og dekketøy.
Det siste året er det kjøpt nye komfyrer og kjøleskap, fryseskap, prosjektor, lerret og et bra musikkanlegg med laserlys, røykmaskin m.m. Nede i kjelleren
er det blitt satt i stand ‘mekkeverksted’ for ungene i bygda og dette blir drevet på dugnad av to voksne en gang i uka.

Gbrnr.: 21/76 (?)
Adr.: Odnes Hoppbakke (i nærheten av Bjørnen)
Eier: Odnes Vel, Landåsvegen 7, 2879 Odnes

Bergegarda, Søndre Land

Bergegarda

Bergegarda Grendehus

Slik det framstår i dag består av gamle Bergegarda skole og tilbygg bestående av festsal i første etasje og garderober i
kjelleretasje. Nytt kjøkken er innredet i skolens gamle kjøkken.
Bergegarda skole ble bygd i 1880 og her ble det drevet folkeskole fram til høsten 1959.
Skolen ble etter det brukt som grendehus. Det ble drevet korttidsbarnehage i grendehuset fra 1979 og fram til 2002(ca). Tilbygget sto ferdig i 1988.Gbrnr.: 29/25
Adr.: Øvre Bergegarda 1, 2862 Fluberg
Eier: Bergegarda Vel og Grendehus AL

Kontaktinfo: Facebook: Bergegarda Grendehus

Trevatn, Søndre Land

Trevatn

Trevatn Samfunnshus

Trevatn Samfunnshus sto ferdig bygget i 1936. Huset har blitt restaurert flere ganger, men den største moderniseringen var i 1991-92. Da ble det
fullstendig restaurert og påbygget barnehage. Dette er slik samfunnshuset står frem i dag.
Lag og foreninger har sine møter her. Formiddagsklubben som består av pensjonister fra bygda har sine faste samlingsdager.
Trevatn Musikkforening bruker huset til øvinger, og har her sine konserter og seminarer.
Trevann Idrettslag arrangerer skirenn om vinteren og andre aktiviteter.
Trevatn Barne- og ungdomslag har sine klubbkvelder og møter. Trevatn Vel holder sine møter her og sine arrangementer. På våren har vi vår basar som er et samarbeid mellom disse lagene.

Gbrnr.: 56/26
Adr.: Trevassvegen 1300, 2840 Reinsvoll
Eier: Trevatn Vel og Samfunnshus

Grime, Søndre Land

Enger

Grime Samfunnshus

Grime Samfunnshus ble bygd som samfunnshus, et Folkets hus i 1952-53.De fleste lokale foreningene i Enger med blant annet AP, NKP og Røde Kors, gikk sammen om å spleise på tomt.

Huset ble stort sett bygd på dugnadsarbeid og fikk et tilbygg i begynnelsen på 1980-tallet.  Her foregår det meste av tilstelninger som skjer i en krets som barnedåp og bryllup. Mange er glade for at huset og Enger vel igjen er på beina, og som en sa:“ Vi merker når stedene blir borte.”

Gbrnr.: 78/9
Adr.: Randsfjordvegen 1823, Enger
Eier: Enger Vel

Kontaktinfo: Per Åge Fjellheim , Tlf.: 478 77 778

Solgløtt, Søndre Land

Landåsbygda

Solgløtt Forsamlingslokale

Solgløtt ble bygd i 1952 stort sett på dugnad. Det ble driftet av Fellesforeningen, en sammenslutning av lag og foreninger i Landåsbygda. Landåsbygda Ungdomslag tok over på slutten av 60-tallet. På 70-tallet ble hele kjelleretasjen ombygd. Garderobe og salongskytterbane ble til toaletter og garderobe, samt et dusjrom som blir brukt til bod i dag. Kjøkkenet ble fullrenovert i
2014. Uthuset brant på 60-tallet og nytt ble satt opp. Dette
ble revet i 2012 og nytt tilbygg reist. På tomta der uthuset sto er det satt opp en skateboardrampe i tre. Først på 70-tallet satset en på kjente artister ved dansefester slik som Inger Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen – da de stanset billettsalget kl 23.00, var det solgt over 700 billetter og enda var det lang kø utenfor (lokalet tar kun 350 stk).
I 1981 ble Landåsbygda Velforening stiftet og tok over ansvaret for lokalet. Første leder var Terje Brenner.

Gbrnr.: 25/115
Adr.: Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda
Eier: Landåsbygda Vel
Kontaktinfo: Facebook: Landåsbygda Velforening

Solheim, Søndre Land

Fall

Lokalet Solheim

Lokalet Solheim ble bygd som skole for Halmrast krets i 1881-82. På begynnelsen av 1900-tallet ble huset påbygd. Brukt som skolebygg og kretsens forsamlingshus fram til 1952, da sentralskolen Fryal ble tatt i bruk.
Etter skolesentraliseringen ønsket innbyggerne i kretsen at Solheim fortsatt kunne beholdes som et forsamlingslokale. Den 25. januar 1953 ble derfor andelslaget A/L Solheim etbalert der nærmest
alle kretsens innbyggere tegnet andeler. Foreningsens mål var “ …å utbygge og drive utleie av lokalet Solheim, gårdsnr. 68 – bruksnr. 7 til støtte for kretsens sosiale og kulturelle interesser. …”. Lokalet skulle derfor også utstyres i dette henseende så langt dette var mulig. A/L Solheim kjøpte den nedlagte skolen av Søndre
Land kommune i 1954. Andelslaget drev Solheim fram til 1997.
Da slo de to foreningene Halmrast krets Vel og A/L Solheim seg sammen og dannet Halmrast Grendelag, som i dag eier og driver lokalet i samsvar med de tidligere målsettingene for stedet.

Gbrnr.: 68/7
Adr.: Solheimsgutua 1, 2864 Fall
Eier: Halmrast Grendelag

Holmen, Søndre Land

Fall

Holmen Grendehus

Holmen Grendehus (Fall Grendehus) ble bygd rundt 1930 og ble først brukt til butikkdrift. Senere var huset eid av Misjonsforeningen som brukte huset som bedehus. Andelsbrev ble tegnet og Holmen Vel kjøpte huset i 1986. Etter restaurering og mye dugnadsarbeid av lagets egne medlemmer ble huset innviet i 1988. Grendehuset ligger med fin utstikt til Randsfjorden og blir brukt til anledninger som konfirmasjon, jubileer, bryllup og andre sosiale sammenkomster. Huset har også en egen leilighet som er til utleie.

Gbrnr.: 66/16
Adr.: Holmenvegen 55, 2864 Fall
Eier: Holmen Vel

Kontaktinfo: Tormod Bergli, tlf: 61 12 27 07, mobil: 924 43 800

Presterud, Søndre Land

Fall

Presterud Grendehus

Huset ble bygd i 1898 som skole for grenda. Det var skole i Nordre Østbygda på Presterud fra 1898 til og med våren 1953. I tillegg til at det var skoledrift, ble huset også brukt som samlingssted for kretsen, og for lag og foreninger.
Kretsen tok over skolehuset i 1956 fra Søndre Land kommune for kr. 6000. Presterud har blitt pusset opp og restaurert i flere omganger på dugnadsbasis. Den så langt siste større endringen er fra 2007 da det ble laget et påbygg med scene, garderobe og nye toaletter.
Basar til inntekt for kretsen var og er fortsatt en årlig tradisjon. Den siste søndagen før jul har det helt fra 1920-åra vært holdt gudstjeneste i Presterud hvert år, den såkalte “svartsyndagsmessa”. Av enkeltstående arrangement kan en nevne at det fredsvåren i 1945 ble holdt en stor fest i Presterud for alle i kretsen, den foregikk 8. juni.

Gbnr.: 49/3
Adr.: Fuglerudveien 1, 2864 Fall
Eier: Nordre Østbygda Vel

Kontaktinfo: Jan Arne Sandsengen, N. Østbygda, Fall, Tlf.: 611 28 754