Ledige butikk-, næringslokaler og næringseiendom

Søndre Land er gunstig beliggende på aksen øst-vest, med kort vei til Vestlandet og Sverige/Europa. Kun en drøy time nord for Gardermoen og bare 1,5 time kjøring fra Oslo sentrum. Dokka, Gjøvik, teknologiparken på Raufoss og NTNU er bare en kort kjøretur unna. 

Grimebakken, Enger

Unik næringseiendom med stor bygningsmasse, strandlinje og ubebygd tomt med utviklingsmuligheter. Eiendommen består av til sammen cirka 73 dekar tomt og en bebyggelse på til sammen cirka 7.400 kvadratmeter.

Bebyggelsen består av en kombinasjon av undervisningsfasiliteter, beboelsesrom, kontorer, aktivitetsrom og sosiale rom. Tidligere har eiendommen blitt brukt til omsorgstjenester, barnevern, undervisning og institusjonsdrift. I bygningene med beboelsesformål er det cirka 43 soverom med tilhørende fellesareal som har god kvalitet og kan tas i bruk slik de står.

iendommen er mest kjent under navnet Grimebakken og har vært brukt til ulike omsorgstjenester og institusjonsdrift siden den første bebyggelsen ble oppført tidlig på nittenhundretallet. Store deler av bebyggelsen er kontinuerlig godt vedlikeholdt, og har vært utleid fram til 2020. Store deler av bebyggelsen ble rehabilitert i perioden 2007 til 2009, og det ble skiftet taktekking på skole- og aktivitetsbygget i 2018. De eldste delene av bebyggelsen har ikke blitt vedlikeholdt de siste årene.

Eiendommen er klar for snarlig overtakelse, etter nærmere avtale med selger.

Solsætra hyttefelt

Komplett hyttefelt med 95 tomter – 226 daa

Malmlaft Eiendom AS har kjøpt feltet av flere grunneiere, tinglyst veirett, investert i pumpehus, investert i oppgradering av vei, inngått avtaler for serviceavgfit med hytteeiere og serviceavtale i forhold til sommer og vinterdrift av vei m.m.

Feltet selges samlet

 • Komplett hyttefelt.
 • Ferdig regulert.
 • 226 daa.
 • 118 selveiertomter.
 • 23 tomter solgt.
 • 15 tomter bygget med hytte.
 • 95 tomter ferdig regulert og byggeklare.
 • Veier er opparbeidet.
 • Trafo for strøm og høyspent befinner seg på feltet.
 • 2 pumpehus er bygget.
 • Avløp etableres etter plan fra BioForsk etterhvert som man bygger.
 • Solsætra består av bnr 5 og 6 på gnr 53 i Søndre Land kommune.