Ledige næringstomter

Søndre Land er gunstig beliggende på aksen øst-vest, med kort vei til Vestlandet og Sverige/Europa. Kun en drøy time nord for Gardermoen og bare 1,5 time kjøring fra Oslo sentrum. Dokka, Gjøvik, teknologiparken på Raufoss og NTNU er bare en kort kjøretur unna. 

Fluberg

Fagerlund industriområde, Hov

Søndre Land kommune har fire ledige næringstomter i Fagerlund industriområde i Hov. Etablert næringsområde med vei, vann og avløp opparbeidet.

Ta kontakt med næringsrådgiver i Søndre Land kommune for mer informasjon: 901 12 282‬

1: 2,6 daa tomt for industri/lager (SOLGT)

2: 3,7 daa tomt for industri/lager (SOLGT)

3: 3,4 daa tomt for industri/lager

4: 3,0 daa tomt for industri/lager (RESERVERT)

Fluberg

Fluberg industriområde

Søndre Land kommune har seks ledige næringstomter (råtomter) i Fagerlund industriområde, med gunstig beliggenhet til fylkesveg 33 og 34 . Disse ligger i forlengelsen av etablert næringsområde med VA og strøm til tomtegrense ved tomt 3/5. Vegen ender i snuhammeren og har i dag tilgang kun fra syd. Vei videre inn i området er en del av videre opparbeidelse av arealet.

Ta kontakt med næringsrådgiver i Søndre Land kommune for mer informasjon: 901 12 282‬

5: 3,8 daa råtomt for industri/lager (RESERVERT)

6: 3,1 daa råtomt for industri/lager

7: 2,5 daa råtomt for industri/lager

8: 4,2 daa råtomt for industri/lager

9: 2,7 daa råtomt for industri/lager

10: 3,1daa råtomt for industri/lager

Moen grustak – nytt næringsområde

Tidligere Moen grustak i Fall, rett nord for golfbanen er Søndre Land kommunes nye næringsområde, med samlet areal på 119 daa. VA og strøm til tomtegrense i vest.

Ta kontakt med næringsrådgiver i Søndre Land kommune for mer informasjon: 901 12 282‬

119 daa

Utvikles som nytt næringsområde