Bli med og bidra!

– med gode og meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap

Søndre Land kommune samarbeider med VilMer for å engasjere flere i lokalsamfunnet til å bidra med gode og meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap. 

VilMer samarbeider nært med den eksisterende frivilligheten, og med en rekke grupper og personer i Søndre Land. Som frivillig i VilMer kan du bidra til gode opplevelser på sykehjem, dagtilbud, aktivitetssentre, bofellesskap og omsorgsboliger i kommunen vår.

Facebook-gruppen VilMer Søndre Land

Bli med å heie på de gode øyeblikkene og opplevelsene i hjem og på institusjoner i kommunen. Meld deg inn i Facebook-gruppen VilMer Søndre Land her.

Hvem kan være frivillig gjennom VilMer?

VilMer ønsker å senke terskelen for å gjøre gode gjerninger. Du, dere og mange andre i lokalsamfunnet kan bidra gjennom VilMer. (Link til segmentsidene under)

Kan du/dere bidra med aktivitet ut fra tid, lyst og interesser?  Du kan enkelt opprette din aktivitetsprofil på vilmer.no her

Her kan du motta henvendelser om å bidra som frivillig gjennom vilmer.no

 • Holmetunet bofellesskap
 • Blokka omsorgsboliger
 • Hovli sykehjem og eldresenter
 • Kråkvika dagtilbud

Se alle de gode opplevelsene som frivillige i Søndre Land har bidratt med her

Dette kan du bidra med som frivillig i VilMer

På vilmer.no vises mangfoldet av personer og grupper som ønsker å bidra med gode opplevelser. Som frivillig i VilMer bidrar du ut fra tid, lyst og interesser. Hvert bidrag teller – både store og små.

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Gå- eller kjøretur
 • Telefonvenn
 • Besøk med dyr
 • Underholdning og kulturopplevelse
 • Bakst og mat
 • Utflukt med foreninger og bedrifter
 • Friluft, jakt og fiske
 • Hus og hage
 • Praktisk hjelp

Se hva andre bidrar med for beboere og brukere i Søndre Land her

Du kan også bidra digitalt gjennom vilmer.no

Visste du at man også kan bidra med frivillighet digitalt? Med VilMer digitale opplevelser kan du glede sykehjemsbeboere med alt fra lesestund og musikk, til videoklipp fra drilløvelse og gamle bilder fra bygda.

Les mer om hvordan du kan bidra digitalt gjennom vilmer.no her

Tillit og trygghet

VilMer gjennomfører en samtale med alle nye frivillige for å kartlegge interesser og vurdere egnethet. Ved behov sjekkes også referanser. For grupper, som lag, foreninger, bedrifter, skoleklasser og barnehager, gjennomfører VilMer en vurdering i dialog med blant andre kontaktpersonen for gruppen. VilMer følger opp både de frivillige og brukerne av tilbudet for å sikre at alle parter opplever tilbudet som trygt og givende.

De som benytter tilbudet skal være trygge på at sensitive opplysninger om private forhold ikke deles. Alle tilbydere har taushetsplikt og må forholde seg til VilMers retningslinjer for bruk og personvern.

VilMEr