fbpx

Innsamling: Hov sykehus og klinikken

Aktivitetsbygget/Frivilligsentralen Leiknyvegen 1,2860 Hov

I 2019 ble klinikken revet, og med det var bygget som huset både sykehus og statens klinikk for narkomane, borte. Men historien skal vi bevare! Derfor inviterer vi til åpent møte i Hov 23. januar. Har du jobbet, vært innlagt, hørt noe eller sett noe, om klinikken, som du mener har historisk verdi? Velkommen skal […]

Gratis