På denne siden registrerer du ditt arrangement. Her er noen guidelines:

Det er viktig at alle felter fylles ut for at publikum skal finne frem til alt relevant innhold, samt hvordan komme i kontakt med dere. Det er ikke anledning til å benytte store bokstaver i hele teksten eller i hele tittelen.
Avslutningsvis i skjema skal du laste opp et bilde som beskriver arrangementet eller aktiviteten, dette bilde skal være i liggende format, du må ha rettighet til bilde og vi publiserer ikke programplakater som forsidebilde.