Sommerturer i Land

I Søndre Land er det mange turmuligheter, sommer som vinter. Kartet viser noen av de mange merkede turene og turmålene, samt de mange badeplassene. Trykk på symbolet for å lese mer om turen.

Turkart Vardalsåsen

Vardalsåsen-Øståsen sommerturkart:

Sommerturkart Vardalsåsen.pdf (.pdf)

Turorientering

Rond o-lag har utarbeidet flere orienteringskart rundt omkring i kommunen. En oversikt over disse finnes på Rond o-lags nettsider

Sykkeltraseer

Det finnes to merkede sykkelruter i Søndre Land:

Trevatn rundt på ca 20 km

Veståsen mellom Nordraakssetra og Lomsdalssæen, ca 20 km

Ut over disse er det et nettverk av skogsbilveier på åsene rundt Randsfjorden. For sykling på disse anbefales å bruke Google Maps eller andre generelle kartløsninger.

Du finner også noen sykkelruter i markadatabasen.

Fallselva kultursti

Stien informerer om liv og virksomhet langs elva, med hovedvekt på industrihistorien. Den går langs Fallselva mellom Mølla i Holmen ved Randsfjorden og opp til Trevatna. Det er et elveløp på 4,5 kilometer i krok og sving, med fosser, sløyfer, kulper og dammer – med en høydeforskjell på 244 meter. Stien går via Skrankefoss hvor det står bålhus og brygge til å kikke på elvemuslinger. Langs stien står det 20 tavler med informasjon og bilder fra livet og virksomheten knyttet til to fabrikker (tresliperi og papp) og ei bygdemølle i perioden 1872 – 1963.

Les mer her