Vinterturer i Land

I Søndre Land er det mange turmuligheter, sommer som vinter. Kartet viser noen av de mange merkede turene og turmålene. Trykk på symbolet for å lese mer om turen.

Skianlegg/lysløyper

Bergegarda skianlegg ligger tett inntil rv 33 i Bergegarda. Skianlegget har maskinkjørte løyper på 0,6 km, 2 km, 3 km og 5 km, i tillegg til en lang runde om Landåsbygda. 2 km-traseen er også lysløype. Skianlegget eies og driftes av Fluberg skiklubb.

Løypestatus

Kjøreanvisning (Google Maps)

Scheeskroken skianlegg ligger ved Skjølaasvegen, 3,5 km opp fra Hov sentrum. Anlegget består av ei 2 km lang lysløype og et skileikanlegg med grillbu. Lysløypa har også forbindelse til det øvrige løypenettet på Øståsen. Skianlegget eies og drives av Søndre Land idrettslag.

Løypestatus

Kjøranvisning (Google Maps)

Trevatn lysløype går fra Trevatn velpark, østre enden av Trevatn, og til Solvoll idrettsplass, ca 5 km. Lysløypa er en del av resterende løypenett på Trevatn. Lysløypa eies og drives av Trevann il.

Løypestatus 

Kjøranvisning

Fra lokalet Solgløtt , rett nord for Landåsen opptreningssenter, går det ei 2,5 km lang lysløype. Lysløypa er bryterstyrt fra veggen på Solgløtt. Lysløypa eies og drives av Landåsbygda velforening.

Kjøreanvisning

Skiløypenett

Løypenettet ligger på Øståsen og Trevatn og grenser til Vardalsåsens løypenett i Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Løypene eies og driftes av Søndre Land il og Trevann il. Stamløypenettet kjøres med løypemaskin av Søndre Land kommune, øvrige løyper er scooter-kjørte.

Løypestatus

Løypenettet brer seg fra Bergegarda skistadion og oppover åsen til Vestrumsbygda og Landåsbygda. Løypene eies og driftes av Fluberg skiklubb.

Løypestatus

De siste årene har det blitt gitt tillatelse til å kjøre opp skiløyper langs gamle Valdresbanen fra Dokka til Eina. En strekning på 46 km. Traseen har en snill løypeprofil med en slak stigning fra Dokka stasjon (150 moh) til Eina (400 moh). Strekningen blir kjørt av flere forskjellige lag og foreninger. Strekningen blir kjørt når det er forhold til det.

Løypestatus:
skisporet.no og markadatabasen.no

Liåsløypa er en tur-retur-løype på 12 km (24 km t/r) fra Ringelia til Totjernet. Løypa kjøres av Ringelia il og Søndre Land kommune.

Traseen finnes på markadatabasen.no

Det finnes noen mindre skiløyper som kjøres noe mer sporadisk og når det er forhold til det. Løypene er i all hovedsak scooter-kjørte.

  • Lausgarda skiløype fra Johs. Minde til Attjern. Kjøres av Lausgarda grendelag.
  • Landåsbygda skiløype fra Solgløtt i Landåsbygda. Ca 6 km. Kjøres av Landåsbygda velforening.
  • Enger skiløype fra Varpdalsveien til Bamsebo. Kjøres av Enger velforening.
  • Rostberget på Veståsen, kjøres av Rostberget Veidemark velforening.

Skøytebaner/isløkker

  • Fluberg nærmiljøanlegg har en skøytebane nedenfor Fluberg forsamlingshus.
    Kjørebeskrivelse
  • Fryal skole har en skøytebane med vant nedenfor skoleområdet.
    Kjørebeskrivelse

I tillegg opparbeides det enkle isløkker ved skolene og på Fladsrud-tomta i Hov sentrum når det er forhold til det.