fbpx

Mattis Myrland band og Søndre Land kirkekor

Hov kirke Hovsbakken,Hov

"WAYFARING STRANGER" Konsert i Hov kirke Mattis Myrland - Lars Viken - Haldor Røyne - Øystein Wang Søndre Land kirkekor - Gerd Myklebust Wang - Steinar Barstad Gratis inngang Kirkekaffe

Gratis